Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Poniedziałek, 16 Wrzesień 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

 • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Przed nami V sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji - 21.03.2019

17-03-2019
Porządek obrad:
 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boża Wola.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chorzelów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chrząstaw.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goleszów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Książnice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podleszany.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzędzianowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłowiec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trześń.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Chorzelowska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Mielecka.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Złotniki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2019 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności części nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu przez nieruchomość własną Gminy Mielec oznaczoną jako działka nr 352 w obrębie 47 - Wola Mielecka.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Mielec.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej poprzez likwidację oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 24. Interpelacje i zapytania Radnych.
 25. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 21 marca 2019 roku o godzinie 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie pod adresem: gmina.mielec.pl/transmisje

 

Komisje:

W dniu 18 marca 2019 r. w budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 21 marca 2019 r.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe