Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Czwartek, 21 Luty 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

 • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Przed nami XXXVIII sesja Rdy Gminy Mielec - 24.05.2018

20-05-2018
Porządek obrad:

 1. Interpelacje Radnych.
 2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mielec, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Rzędzianowicach stanowiących własność Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Książnicach stanowiących własność Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany oznaczonej jako działka nr 312 o powierzchni około 0,02 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany oznaczonej jako działka nr 462/2 o powierzchni około 0,004 ha i 1219/1 o powierzchni około 0,02 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości Rzędzianowice oznaczonej jako działka nr 143 o powierzchni około 0,01 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości Rzędzianowice oznaczonej jako działka nr 547/4 o powierzchni około 0,01 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku o godzinie 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Komisje:
W dniu 21 maja 2018 r. w  budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń)  o godz. 8.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa, Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych oraz doraźnej Komisji Budżetu i Finansów.
Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 24 maja 2018 r.
                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe