Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Czwartek, 21 Luty 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   2
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

 • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

III Memoriału im. Ryszarda Gąbki Moi Uczniowie 2018 - I komunikat

19-04-2018

I Komunikat organizacyjny z dnia 25. 04. 2018

III Memoriału im. Ryszarda Gąbki „Moi Uczniowie” – OPEN

 1. Lista uczestników turnieju piłki siatkowe MIX w ramach III Memoriału im. Ryszarda Gąbki „Moi Uczniowie” – OPEN została zamknięta 23 kwietnia 2018 roku.

 2. Do turnieju zgłosiło się 11 drużyn. Lista zgłoszonych drużyn:

 • TEAM

 • Burza Chorzelów

 • Skurczybyki

 • NO NAME

 • Galaxia Czermin

 • RYSIE

 • Reprezentacja

 • VolleyFriends

 • EXSTREME TEAM

 • Bez Nazwy

 • Elektroświry

 1. Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach:

 • I grupa – rozegra fazę eliminacyjną na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej,

 • II grupa – rozegra fazę eliminacyjną na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Podleszanach,

 • Podział drużyn do poszczególnych grup odbędzie się w drodze losowania, przed rozpoczęciem turnieju w obecności, kierowników lub kapitanów drużyn.

 1. Dwie zwycięskie drużyny z grupy I i II awansują do fazy finałowej, która zostanie rozegrana na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej

 • 1 drużyna z grupy I zagra z 2 drużyna z grupy II

 • 1 drużyna z grupy II zagra z 2 drużyna z grupy I

 • Wygrane drużyny zagrają finał o I miejsce w turnieju,

 • Przegrane drużyny zagrają o III miejsce w turnieju,

 1. Nagrody dla drużyn i zawodników:

 • Miejsca I – III dyplomy, medale, puchar dla zwycięskiej drużyny.

 • Miejsca IV – XI dyplomy,

 • W każdym meczu najlepszy zawodnik zostanie wyróżniony symboliczną nagrodą.

 • Atrakcyjne nagrody rzeczowe, indywidualne i grupowe dla różnych kategorii.

 1. Tradycyjne drukujemy koszulki z logo UKS Stat” i Memoriału - istnieje możliwość zakupu koszulki memoriałowej w cenie 20,00. Bardzo proszę o ewentualny kontakt.

 2. Przewidywany program minutowy III Memoriału im. Ryszarda Gąbki „Moi uczniowie”:

 • 8.00 – Msza Św. w Kaplicy Parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej,

 • 9.00 – Spotkanie kapitanów drużyn, kierowników – losowanie grup, kolejności meczów,

 • 9.30 – Rozpoczęcie gier w systemie „każdy z każdym” w dwóch grupach,

 • Ok. 15.30 Gry finałowe,

 • Ok. 18.00 Ogłoszenie wyników Memoriału, wręczenie nagród zespołowych i indywidualnych,

 • Ok. 18.30 Zakończenie III Memoriału im. Ryszarda Gąbki „Moi Uczniowie”

 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

 • Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną,

 • Bardzo prosimy wszystkie drużyny o zapewnienie bezpiecznego indywidualnego sprzętu sportowego – strój sportowy,

 • W trakcie turnieju zapewniamy: wodę mineralną, posiłek regeneracyjny – tradycyjnie bigos, gorące napoje – kawa, herbata, drobne ciasteczka.

 • Ze względu, że impreza odbywa się na terenie szkoły bardzo prosimy wszystkich uczestników o bezwzględne stosowanie przepisów ustawy „O wychowaniu w trzeźwości…” (zakaz spożywania napojów alkoholowych)
Turniej OPEN Piłki Siatkowej MIX

o Puchar Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego ”Start” Wola Mielecka
w ramach III Memoriału im. Ryszarda Gąbki „Moi Uczniowie”
Kwiecień – 2018

    1. Cel działania :
    • popularyzacja piłki siatkowej w środowisku Powiatu Mieleckiego,
    • aktywne uczestniczenie młodzieży, dziewcząt, chłopców, kobiet, mężczyzn w zawodach sportowych, stanowiące kontynuację działań edukacyjnych i wychowawczych ŚP. Ryszarda Gąbki, nauczyciela wychowania fizycznego Zespołu Szkól w Woli Mieleckiej.           
    • współpraca, rywalizacja, integracja uczestników turnieju, byłych uczniów, reprezentantów Zespołu Szkół           w Woli Mieleckiej, byłych wychowanków  ŚP. Ryszarda Gąbki
    • upowszechnianie pozytywnych wzorów i postaw sportowych wśród dorosłych i młodzieży
    • wyłonienie najlepszych drużyn w systemie MIX,
    2. Organizator :
    • Zespól Szkół w Woli Mieleckiej ,
    • Uczniowski Klub Sportowy „START” Wola Mielecka,
    3. Miejsce :  Publiczne Gimnazjum w Woli Mieleckiej – sala gimnastyczna
    4. Kiedy : Turniej odbędzie się: 29. 04. 2018 (sobota),
    • 8.00 – Msza Święta w Intencji ŚP. Ryszarda Gąbki w Kaplicy. Parafii PW Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej,
    • 9.00 – Rozpoczęcie Turnieju, losowanie kolejności meczów i miejsce spotkań eliminacyjnych i finałowych
    5. Uczestnicy :
    • Drużyny mieszane MIX (maksymalnie liczące 12 zawodników – 8 mężczyzn, 4 kobiety)
    • Drużyny do turnieju należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2018r. - liczy się kolejność zgłoszeń (liczba drużyn ograniczona – maksymalnie 10 drużyn). Zgłoszenie drużyny można dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: bogusiadg@op.pl
    • W rozgrywkach wykluczony jest udział zawodników profesjonalnych, trenujących i grających czynnie w klubie sportowym zgłoszonych do rozgrywek.
    • Zabrania się dopisywania w trakcie trwania zawodów nowych zawodników
    6. Regulamin :
    • Obowiązują przepisy gry Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
    • W zawodach startuje drużyna MIX, która prześle wypełnione zgłoszenie do turnieju, dostępne na stronie www.zswolam.pl najpóźniej  do 26 kwietnia 2018 roku na adres:  bogusiadg@op.pl
    1. W skład drużyny wchodzi max 12 osób (8 mężczyzn i 4 kobiety) na boisku 2+4 (2 kobiety, 4 mężczyzn) zmiany – kobieta za kobietę, mężczyzna za mężczyznę).
    • Zawodnicy występują w strojach sportowych oraz sportowym obuwiu do gry w siatkówkę.                W trakcie trwania spotkania zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych graczy, zwłaszcza biżuterii  i zegarków.
    • System rozgrywek: „każdy z każdym”,
    • Gra toczy się do dwóch wygranych setów, trzeci set jest tie-break do 15 pkt,
    • Obowiązuje następujący podział punktów :
    wygrana  2:0 – 3 p, wygrana   2:1 – 2 p,  przegrana  1:2 – 1 p,   przegrana  0:2 – 0 p.
    • O kolejności zespołów decydują kolejno:
    • większa liczba zdobytych punktów,
    • jeżeli dwie drużyny lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów :
    1. lepszy (wyższy) stosunek setów wygranych do przegranych pomiędzy zainteresowanymi drużynami ,
    2. lepszy (wyższy) stosunek małych punktów  zdobytych do straconych pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
    3. wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami
    • Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.
    7. Postanowienia końcowe:
    • Uzyskanie zgody rodziców/ prawnych opiekunów niepełnoletnich zawodników na udział w zawodach jest w gestii kierowników drużyn.
    • Kierownikiem drużyny musi być pełnoletnia osoba, sprawująca opiekę nad uczestniczącymi zawodnikami.
    • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu  i odzieży
    • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników podczas turnieju.
    • Organizator nie ubezpiecza zawodników i zawodów.
    • Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.
    • Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.
    • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie w porozumieniu z kierownikami drużyn.
    8. Organizator zapewnia :
    • Warunki organizacyjne, bezpieczeństwo, obsadę sędziowską, wodę mineralną, posiłek regeneracyjny, kawa, herbata.
    9. Nagrody : w ramach turnieju zwycięska drużyna otrzyma :
    •  Puchar Prezesa UKS „START” Wola Mielecka
Drużyny:
    • w kolejności od I – III otrzymują medale i dyplomy:
    • w kolejności IV -……. dyplomy,
    • nagroda dla najlepszego zawodnika meczu   
    10. Finansowanie: Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ofert:
    • Wójta Gminy Mielec,
    • Starosty Powiatu Mieleckiego
                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe