Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

środa, 26 Czerwiec 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Przed nami XXXIV sesja Rady Gminy Mielec - 28.12.2017

22-12-2017
Porządek obrad:

  1. Interpelacje Radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2017 Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2016 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2018.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 roku o godzinie 9.00 w sali widowiskowej
Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z s. w Chorzelowie.

Komisje:

W dniu 28 grudnia 2017 r. w  sali widowiskowej SOKiS z s. w Chorzelowie o godz. 8.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa,
Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych oraz doraźnej Komisji Budżetu i Finansów.

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec
zwołaną na dzień 28 grudnia 2017 r.
                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe