Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Poniedziałek, 20 Wrzesień 2021

DOBRZE TRAFIŁEŚ   2
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

 • Zakładki

      sg
  

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

Przed nami XXXII sesja Rady gminy Mielec - 23.11.2017

19-11-2017
Planowany porządek obrad:

 1. Interpelacje Radnych.
 2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużania czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Chorzelowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Chorzelowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chrząstowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chrząstowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Książnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Książnicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Podleszanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Podleszanach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rydzowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rydzowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Trześni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Trześni.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Woli Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2018.
 18. Sprawy różne i wolne wnioski.

 


Sesja odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 roku o godzinie 11 00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 

Komisje:

W dniu 20 listopada 2017 r. w  budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 8.00 odbędzie się wspólne posiedzenie doraźnej Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa.

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 23 listopada 2017 r.

W dniu 21 listopada 2017 r. w  budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 12.00 odbędzie się wspólne Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych.

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 23 listopada 2017 r.


Wszystkie dotychczasowe sesje ... tu

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe