Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Niedziela, 19 Wrzesień 2021

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

      sg
  

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

Przed nami XXXI sesja Rady Gminy Mielec - 26.10.2017 r.

19-10-2017
Porządek obrad:


  1. Interpelacje Radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielec położonej w miejscowości Książnice.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielec położonej w miejscowości Szydłowiec.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Mieleckim i Gminami powiatu mieleckiego porozumienia dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn.: "System Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie Powiatu Mieleckiego”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  8. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.
Sesja odbędzie się w dniu 26 października 2017 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.


Komisja:
W dniu 23 października 2017 r. w  budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 8.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa,  Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych oraz doraźnej Komisji Budżetu i Finansów.

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 26 października 2017 r.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe