Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Niedziela, 19 Wrzesień 2021

DOBRZE TRAFIŁEŚ   2
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

 • Zakładki

      sg
  

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

Przed nami XXVIII sesja Rady Gminy Mielec - 22.06.2017 r.

18-06-2017
Porządek obrad:

 1. Interpelacje Radnych.
 2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2016 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 kwietnia 2017 r.
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.


Sesja odbędzie się w dniu 22 czerwca  2017 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.      

Komisje:

W dniu 19 czerwca 2017 r. w budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa,  Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych oraz doraźnej Komisji Budżetu i Finansów.

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 22 czerwca 2017 r.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe