Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Czwartek, 21 Luty 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

 • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Przed nami XXVI sesja Rady Gminy Mielec - 16.03.2017 r.

11-03-2017
Na sesji zmieniono porządek obrad i pkt 8 przeniesiono jako pkt 3 zachowując dalszą kolejność.


Porządek obrad:
 1. Interpelacje Radnych.
 2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli.   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
 8. Sprawozdanie z działalności komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec za 2016 rok.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 16 marca  2017 roku  o godzinie  11 00  sali posiedzeń

Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.        

 

W dniu 14 marca 2017 r. w  budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń)  

 • o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie doraźnej Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 16 marca 2017 r.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe