Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Czwartek, 21 Luty 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

 • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Przed nami XXV sesja Rady Gminy Mielec - 16.02.2017

09-02-2017
Porządek obrad:

 1. Interpelacje Radnych.
 2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych przedszkoli.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami  psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w  Mielcu przy ul. Biernackiego 4a.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Mielec do realizacji projektu parasolowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1. Rozwój OZE.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mielec do reprezentowania Gminy Mielec w zakresie przygotowania
  i realizacji projektu partnerskiego pn. „EKO-ENERGIA W GMINACH:TUSZÓW NARODOWY-MIELEC”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości Rzędzianowice oznaczonej jako działka nr 482 o powierzchni około 0,015 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w 2017 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

Punkt 13 sesji został zdjęty

Sesja odbędzie się w dniu 16 lutego  2017 roku  o godzinie  11.00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec,
ul. Głowackiego 5.

Komisje:

W dniu 13 lutego 2017 r. w  budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) 

 • o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych,
  oraz Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych,
 • o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie doraźnej Komisji Budżetu
  i Finansów oraz Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 16 lutego 2017 r.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe