Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Niedziela, 24 Marzec 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   2
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Przed nami XXII sesja Rady Gminy Mielec - 24.11.2016I

17-11-2016
Porządek obrad:

1. Interpelacje Radnych.

2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 w miejscowości Szydłowiec. (załącznik graficzny)

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjnej  dla jednostek oświatowych Gminy Mielec.

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej NR XV/106/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w 2016 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

14. Informacja o oświadczeniach majątkowych.

15. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

W dniu 21 listopada 2016 r. w  budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń): 

  • o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, oraz Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych,
  • o godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie doraźnej Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa.

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 24 listopada 2016 r.


                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe