Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Czwartek, 21 Luty 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   2
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Konsultacje w sprawie Odnawialnych Źródeł Energii

27-10-2016

W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój OZE  – Gmina Mielec podjęła działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy.

W związku z tym, Wójt Gminy planuje złożenie wniosku o dofinansowanie pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIELEC”. Projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy.

Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach planowanego projektu możliwe będzie dofinansowanie zakupu i montażu ww. instalacji w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 30% kosztów netto oraz podatek VAT (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie czy budynku gospodarczym). Projekt będzie realizowany przez Gminę wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków RPO WP.

 

Aby zapoznać Państwa z planowanym projektem, z dostępnymi rodzajami instalacji odnawialnych źródeł energii, ich wad i zalet Wójt Gminy  zaprasza zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach:

 

07.11.2016 godz.17.00  Szkoła Podst. w Książnicach (Goleszów, Książnice, Boża Wola, Rydzów)

07.11.2016           godz.19.00   Wola Mielecka SOKIS (Podleszany, Wola Mielecka)

08.11.2016           godz.17.00   Trześń OSP (Trześń, Wola Chorzelowska, Szydłowiec)

08.11.2016           godz.19.00   Chorzelów SOKiS (Chorzelów)

09.11.2016 godz.17.00  Złotniki OSP (Złotniki, Chrząstów)

09.11.2016           godz.19.00   Rzędzianowice OSP (Rzędzianowice)

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe