Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Sobota, 16 Luty 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Przed nami XXI sesja Rady Gminy Mielec - 29.09.2016I

25-09-2016
Porządek obrad:

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Wola Mielecka oznaczonej jako działka nr 1001 o powierzchni 0,0926 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2016 Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu  29 września  2016 roku  o godzinie  10:00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Komisje:

W dniu 26 września 2016 r. w  budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń)

- o godz. 900 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, oraz Komisji Mandatowej
i Przestrzegania Prawa

- 1400 odbędzie się wspólne posiedzenie doraźnej Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych
                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe