Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

środa, 20 Luty 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Przed nami XX sesja Rady Gminy Mielec - 01.08.2016

26-07-2016
Porządek obrad:

1.    Interpelacje Radnych.
2.    Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Mielec na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Mielec.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
6.    Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu  1 sierpnia 2016 roku  o godzinie  10 00  w  sali posiedzeń Urzędu
Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.
 Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 )     


W dniu 27 lipca 2016 r. w  budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń)  
o godz. 10 00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, oraz  Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych
W dniu 28 lipca 2016 r. w  budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń)  o godz. 10 00 odbędzie się wspólne posiedzenie doraźnej Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa,  

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 1 sierpnia 2016 r.
                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe