Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Niedziela, 26 Maj 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   2
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Przed nami XVIII sesja Rady Gminy Mielec - 30.06.2016

22-06-2016
Porzędek obrad:

1.    Interpelacje Radnych.
2.    Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego  nabycia własności nieruchomości położonych
w miejscowości Chorzelów  na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonej  w Podleszanach  stanowiącej  mienie komunalne.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielec
na lata 2016 – 2022.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/233/2013 Rady Gminy Mielec
z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
11.    Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu  30 czerwca 2016 roku  o godzinie  10.00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.


W dniu 27 czerwca 2016 r. w  budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 8.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa,  Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych oraz doraźnej Komisji Budżetu i Finansów.

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną
na dzień 30 czerwca 2016 r.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe