Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

środa, 22 Wrzesień 2021

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

      sg
  

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

Przed nami XVII sesja Rady Gminy Mielec - 02.06.2016

25-05-2016

Porządek obrad:

1.    Interpelacje Radnych.
2.    Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2015 rok.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trześni.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Mielec na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Książnicach.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2016 Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Mielec
z dnia 30 grudnia 2015 r.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
13.    Sprawy różne i wolne wnioski.


Sesja odbędzie się w dniu  2 czerwca 2016 roku  o godzinie  10 00  w  sali posiedzeń
Urzędu
Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

W dniu 30 maja 2016 r. w  budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń)  o godz. 800 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa,  Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych oraz doraźnej Komisji Budżetu i Finansów. 

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 2 czerwca 2016 r.


                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe