Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Sobota, 16 Luty 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Odnalazłeś swój zgubiony dowód osobisty, a zgłosiłeś go jako utracony... przeczytaj

28-01-2016

Informacja

 

Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zamieszczam informację dot. konsekwencji posługiwania się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a potem odnalezione .

 

Wzwiązku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a potem odnalezione, zwracam się do Państwa o podjęcie działań celem rozpowszechnienia przez nadzorowane organy gmin informacji o konsekwencjach posługiwania się takimi dokumentami.

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych, poza tym, informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczaniem granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu) przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw o których mowa w art.4 ust.1 ustawy o dowodach osobistych).

Wobec powyższego, wskazane jest informowanie obywateli – w każdy możliwy sposób – o tym, że unieważnionym dowodem osobistym nie można się posługiwać.

 

Z poważaniem,

Mirosława Hellich

Zastępca Dyrektor Departamentu

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe