Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

środa, 22 Wrzesień 2021

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

      sg
  

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

Przed nami X Sesja Rady Gminy Mielec

20-08-2015
Porządek obrad:

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki nieskoemisyjnej dla Gminy Mielec.”
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2015 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 Posiedzenia komisji:

W dniu 24 sierpnia 2015 r. w budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń)

- 11:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych,

- 14:00 odbędzie się wspólne posiedzenie doraźnej Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa.

 

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 26 sierpnia 2015 r.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe