Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Niedziela, 19 Wrzesień 2021

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

      sg
  

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

Za nami VIII sesja RGM - video

01-07-2015
W dniu 30.06.2015 r odbyła się VIII sesja Rady Gminy Mielec.
Dla mieszkańców Woli Mieleckiej korzystne decyzje po sesji to:
przejęcie prywatnej drogi w Woli Mieleckiej przez gminę (pkt. 7),
położenie asfaltu na drodze do Komosu.
Ważną informacją jest to, że starostwo rozpocznie procedurę przetargu na chodniki i nasz chodnik w kierunku Trzciany zostanie wykonany.
Na początku wolnych wniosków Komisja Rewizyjna przedstwaiła sprawozdanie z kontroli Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Film z sesji ... tu


Porządek obrad:

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2014 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXVII/291/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzania I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec nr 1/98 uchwalonego uchwałą Nr X/47/99 Rady Gminy Mielec z dnia 29 czerwca 1999r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu przez nieruchomość własną Gminy Mielec oznaczoną jako działka nr 1051/2 w obrębie 37 – Chorzelów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów dla mieszkańców Gminy Mielec w komunikacji miejskiej realizowanej na terenie Gminy Mielec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.


Posiedzenia komisji, których przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał odbędą się w dniu 25 czerwca 2015 r. w budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń)

- 800 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych,

- 1300 odbędzie się wspólne posiedzenie doraźnej Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa,

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe