Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Sobota, 16 Luty 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej - Zebranie wiejskie 21.03.2015

06-03-2015

21.03.2015 o godz. 17.00 w Budynku SOKiS w Woli Mieleckiej odbędzie się Zebranie Wiejskie, na którym wybrana zostanie nowa Rada Sołecka. W przypadku gdy będzie tylko jeden kandydat na sołtysa to również to zebranie ewentualnie zatwierdzi jego osobę na tą funkcję.

W przypadku dwóch lub więcej kandydatów na sołtysa 19.04.2015 r. odbędą się wybory takie jak do samorządu - czyli w szkole głosujemy przy urnie od godz. 8.00 do 16.00

 

Tu znajdziesz statut sołectwa ... kliknij 

 


WYBORY ORGANÓW SOŁECTWA

tj. SOŁTYSA I RAD SOŁECKICH W GMINIE MIELEC
na czteroletnią kadencję 2014-2018

 

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów i kończy się z momentem wyboru nowych organów.

Wybory sołtysa odbywają się wg zasad określonych przez Radę Gminy w Statutach Sołectw.
Sposób przeprowadzenia wyborów do rady sołeckiej określa wyborcze zebranie wiejskie zwołane przez Wójta Gminy Mielec.

Termin wyborów organów sołectwa zarządza Wójt Gminy, w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia kadencji Rady Gminy .

  1. Zarządzenie 33/2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyborów sołtysów w gminie Mielec wraz z kalendarzem wyborczym - pobierz
  2. Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 2 marca 2015 r. o terminie wyborów sołtysów wsi, o obwodach wyborczych, ich granicach oraz siedzibach, o terminach zgłaszania kandydatów na sołtysów oraz godzin otwarcia lokali wyborczych - pobierz
  3. Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich - pobierz
  4. Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy, druków i pieczęci komisji wyborczych - pobierz
  • Załącznik Nr 1 – Zgłoszenie kandydata na sołtysa wraz z wykazem osób popierających , oświadczeniem o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji pełnomocnika mieszkańców sołectwa i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie na sołtysa - pobierz
  • Załącznik Nr 2 - Protokół rejestracji kandydatów na sołtysa - pobierz
  • Załącznik Nr 3 - Zaświadczenie dla męża zaufania - pobierz
  • Załącznik Nr 4 - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - pobierzźródło: gmina Mielec

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe