Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Niedziela, 19 Wrzesień 2021

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

      sg
  

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

Za nami V sesja RGM - odstąpienie od terenów przemysłowych - relacja video

18-02-2015
Dziś 18.02.2015 r. odbyła się V sesja Rady Gminy Mielec. Tematem, który przewijał się najczęściej było wydawanie pieniędzy za poprzedniego wójta (tereny przemysłowe, czekające nas spłaty przegranych w sądach spraw).

Od 39 minuty i 30 sekundy rozpoczyna się pkt. 9 sesji (odstąpienie od realizacji terenów inwestycyjnych). Można usłyszeć jakie kwoty zostały wydane (ok. 1 mln zł) i jakie ewentualne koszty czekałyby nas, jeżeli realizowalibyśmy nadal ten projekt (ok. 12 mln. zł).

Od 1 h 24 m i 5 s rozpoczyna się pkt. 10 sesji (zmiany w budżecie) i znów wraca sprawa zwrotu pieniędzy za decyzje poprzedniego wójta.

Od 1 h 54 m i 30 s rozpoczynają się wolne wnioski
Od 1 h 58 m i 50 s poruszam w wolnych wnioskach tematy:
reklamacja chodnika w Woli Mieleckiej przy drodze do Trzciany,
parking przed gminą,
placówka wsparcia dziennego (odpowiedź pod koniec sesji),
dotacje dla klubów sportowych,
kanalizacja (Wola Mielecka, Rzędzianowice, Podleszany, Książnice, Goleszów).


Film z sesji ... tu

Porządek obrad:
1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLVI/360/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Mielec wykonania zadania własnego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami przez Gminę Mielec .
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadania własnego gminy w zakresie utworzenia, prowadzenia utrzymywania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez Gminę Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od realizacji założeń projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe