Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Czwartek, 21 Luty 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Przed nami IV sesja Rady Gminy Mielec 30.12.2014

19-12-2014

Przed nami  IV sesja RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:


1. Interpelacje Radnych.

2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wola Mielecka".
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/310/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Mielec długoterminowej pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podleszanach na lata 2014 - 2015
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLIV/351/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2015.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 roku o godzinie 9:00 w sali widowiskowej
Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie.


KOMISJE

W dniu 23 grudnia 2014 r. w budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 8:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa, o godz. 12:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych, oraz Komisji Budżetu i Finansów.

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 30 grudnia 2014 r.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe