Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

środa, 22 Wrzesień 2021

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

      sg
  

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

Przyłączanie się do kanalizacji w Woli Mieleckiej i Rzędzianowicach.

15-09-2011
INFORMACJA  

Dla planujących wykonanie przyłącza do nowo wybudowanej gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka i Rzędzianowice
Aby wykonać podłączenie budynku do nowo wybudowanych gminnych sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka i Rzędzianowice należy:
1. Uzyskać w Urzędzie Gminy Mielec ul. Jadernych 7, pok. nr 18 lub w Gminnym
Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mielcu (GZGK), ul. Jadernych 7, pok.
nr 17 kopię dokumentacji projektowej przyłącza oraz inne niezbędne dokumenty.
2. Zgłosić pisemnie w GZGK w Mielcu zamiar wykonania przyłącza co najmniej
2 dni przed rozpoczęciem prac, w celu wykonania przez pracownika GZGK
czynności nadzoru nad wykonaniem i włączeniem przyłącza do sieci
kanalizacyjnej.
3. Wykonać przyłącze pod nadzorem pracownika GZGK w Mielcu.
4. Otwór włączenia do studzienki rewizyjnej kanalizacji gminnej wykonać
bezwzględnie specjalistycznym sprzętem wiertniczym (wiertnicą do otworów).
Niedozwolone jest wykonywanie otworów przyłączeniowych w studzienkach
rewizyjnych wiertarką lub ręcznie.
5. Wypełnić z wykonawcą i przedstawicielem GZGK protokół odbioru robót.
6. Zlecić uprawnionemu geodecie sporządzenie mapy geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wykonanego przyłącza.
7. Dopełnić formalności związanych z zakończeniem budowy, tj. przekazać do
GZGK protokół odbioru robót oraz mapę geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz zawrzeć z GZGK umowę o dostawę ścieków.
Uwaga :  Inwestor wykonujący przyłącze, odpowiada za szkody powstałe podczas prac
np.: uszkodzenie istniejącej, podziemnej infrastruktury technicznej (rurociągi, kable
energetyczne, kable teletechniczne, itp.) oraz straty poniesione z tego powodu przez
innych odbiorców wody, gazu, energii elektrycznej  lub użytkowników kanalizacji.

                                                                                          GZGK w Mielcu
                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe