Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

środa, 22 Wrzesień 2021

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

      sg
  

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

Przed nami XLV sesja Rady Gminy Mielec

10-09-2014
Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm./

- z w o ł u j ę -

  S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

 

 

1.      Interpelacje Radnych.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.      Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/350/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mielec na 2014 r.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Mielec.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zamiany części udziału w prawie własności Gminy Mielec w działce nr 1072/4 za całość udziału w prawie własności osoby fizycznej w działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1072/3 o powierzchni 0.0429 ha w miejscowości Wola Mielecka.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

10.  Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu  17 września  2014 roku (środa) o godzinie  800  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul.Głowackiego 5.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe