Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Niedziela, 24 Marzec 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Zebranie Wiejskie - propozycje na fundusz sołecki 14.09.2014

03-09-2014
Wcześniejszy artykuł o funduszu sołeckim ... tu

W dniu 14 września 2014 roku (niedziela)  godz. 17:00 w Domu Ludowym w Woli Mieleckiej, odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

1. Przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego przypadających na 2015 rok.
2. Sprawy bieżące wsi.


Wysokość funduszu sołeckiego na 2015 r. - 24 518,31 zł


Fundusz sołecki to środki zagwarantowane w budżecie gminy dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia na wsi. Nowe przepisy dają umożliwić realizacji wspólnych przedsięwzięć przez sołectwa z terenu danej gminy.

Każde z sołectw ma uchwalać oddzielnie wniosek dotyczący wspólnego przedsięwzięcia. Umożliwi to kumulowanie środków funduszu na realizację większych inwestycji.

W ustawie zapisano też możliwość zmian w ciągu roku budżetowego w planowanych przedsięwzięciach oraz jego zakresu w ramach przyznanego limitu środków.

Dotychczas zgłoszone w ramach funduszu projekty nie mogły być zmieniane w trakcie roku budżetowego.

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków funduszu sołeckiego jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku.

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku łącznie muszą spełniać następujące warunki:

  • mieszczą się w zakresie zadań własnych gminy,
  • służą poprawie życia mieszkańców,
  • są zgodne ze strategią rozwoju gminy,
Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej.

Decyzja o wyborze planowanych zadań należy do mieszkańców sołectwa.

Propozycje jakie padały na spotkaniu rady sołeckiej:

8 tys. zł. na kamień na drogi (wskazano tylko dwie)

2 tys. zł. na książki do biblioteki

6,5 tys. zł. na klub LKS Start

2,5 tys. zł. na remont przystanków

2,5 Doposarzenie Koła Gospodyń Wiejskich 

3 tys. zł. OSP

Jeżeli mieszkańcy mają inną propozycję mogą ją zgłosić. Potrzeba do tego co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Muszą się podpisać na liście za danym wnioskiem, przyjść na zebranie, przedstawić ten wniosek (na kwotę bliską 24 518,31 zł) i większość musi go przegłosować.

Zachęcam do innych propozycji.

Więcej o funduszu sołeckim ... tu


                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe