Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Niedziela, 26 Maj 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Informacja dla rolników - zwrot podatku akcyzowego

02-02-2014

Od dnia 1 lutego 2014 do 28 lutego 2014r.

należy złożyć do Wójta wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje z gruntów będących:

  • własnością,

  • we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami,

  • w dzierżawie.

Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku.

Z gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy.

Każdy rolnik składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego ma obowiązek dołączyć faktury VAT za zakupiony olej napędowy wystawione od dnia 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014r. oraz wskazać rachunek bankowy na który ma być dokonana wypłata podatku akcyzowego.

Limit roczny zakupionego oleju napędowego przysługującego zwrotowi to

86 litrów na 1 ha użytków rolnych

  • stawka zwrotu podatku na 1 litr to 0,95 zł.

  • kwota zwrotu 86 litrów *0,95 zł = 81,70 za 1 ha

 

Przy zakupie większej ilości oleju napędowego niż limit – zwrot przysługuje nie więcej niż limit.

Przy zakupie mniejszej ilości oleju napędowego niż limit zwrot będzie przysługiwał na taką ilość jak w załączonych fakturach.

W przypadku nie wykorzystania limitu w pierwszym terminie (tj. od 1-28 lutego 2014r.), istnieje możliwość złożenia wniosku na wykorzystanie pozostałej części w drugim terminie (tj. od 1-31 sierpnia 2014r.).

W przypadku gdy producent rolny wykorzystał już cały przysługujący mu limit roczny zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym półroczu roku 2014 – to nie przysługuje mu zwrot w drugim półroczu br.

WYPŁATA ZWROTU PODATKU BĘDZIE W TERMINIE OD 1-30 KWIETNIA 2014r. PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU.

Druki wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy w Mielcu, pokój nr 7, u sołtysa wsi, na stronie Urzędu Gminy Mielec oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Mielec, ul. Jadernych 7, pokój nr 7 OSOBIŚCIE, ze względu na sprawdzenie prawidłowości danych.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe