Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Sobota, 16 Luty 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

XXXVII Sesja R.G.M. już w czwartek 5 grudnia 2013

01-12-2013

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

- z w o ł u j ę -

 

SESJĘ  RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad :

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wola Mielecka stanowiącej mienie komunalne.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany działki stanowiącej własność Gminy Mielec położonej w miejscowości Złotniki na działkę położoną w Woli Mieleckiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mielcu stanowiącej mienie komunalne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Trześń na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie Mielec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/252/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości Chorzelów”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
14. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 5 grudnia 2013 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAGDALENA BANIA

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe