Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Czwartek, 21 Luty 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   2
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

XXXV Sesja Rady Gminy Mielec przed nami 09.09.2013

04-09-2013

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ 

- z w o ł u j ę -

SESJĘ  RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad :
1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Wola Mielecka w gminie Mielec – część A.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Książnice na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Mielec długoterminowej pożyczki dla Ludowego Klubu Sportowego „ZŁOTNICZANKA” Złotniki na lata 2013-2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.


Sesja odbędzie się w dniu 9 września 2013 roku (poniedziałek) o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY 

MAGDALENA BANIA

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe