Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Sobota, 16 Luty 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

XXXIV sesja Rady Gminy Mielec przed nami - 31.07.2013

25-07-2013

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ 

- z w o ł u j ę -

SESJĘ  RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad :
1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Spółdzielni Socjalnej „Razem” przez Gminę Mielec długoterminowego poręczenia prawidłowego wykonania umowy na przyznane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego wsparcie finansowe dla Spółdzielni Socjalnej „Razem” na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Rzędzianowice”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego tworzącymi Mielecki Obszar Funkcjonalny w celu wzmocnienia partnerstwa w planowaniu i zarządzaniu procesami rozwojowymi oraz przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Zintegrowany rozwój Mieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wielopoziomowe partnerskie i spójne działania o charakterze planistycznym i inwestycyjnym”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „ Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013”.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.


Sesja odbędzie się w dniu 31 lipca 2013 roku (środa) o godzinie 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAGDALENA BANIA

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe