Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

środa, 22 Wrzesień 2021

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

      sg
  

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

XXXIII Sesja przed nami 27.06.2013

20-06-2013

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

- z w o ł u j ę -

SESJĘ  RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad :

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Podleszany na lata 2013 – 2019”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Chrząstów na lata 2013 – 2019”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Książnice na lata 2013 – 2019”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia zmian do  „Planu odnowy miejscowości Chorzelów”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  sprzedaży nieruchomości położonej w Mielcu stanowiącej mienie komunalne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  sprzedaży nieruchomości położonej w Mielcu stanowiącej mienie komunalne.
13. Podjęcie uchwały w sprawie  nabycia własności lokalu oraz prawa wieczystego  użytkowania nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013 roku (czwartek) o godzinie  9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

                                                                                   

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAGDALENA BANIA

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe