Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Niedziela, 26 Maj 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

XXXI Sesja Rady Gminy - 29.04.2013

24-04-2013

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

- z w o ł u j ę -

  SESJĘ  RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad :
1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Mielec długoterminowej pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podleszanach na lata 2013 – 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXV/194/2012 r. Rady Gminy Mielec z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVIII/214/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy Mielec zmienionej uchwałą  Nr XXIX/228/2013  z dnia 28 marca 2013 r w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVIII/214/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVIII/215/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.


Sesja odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2013 roku (poniedziałek) o godzinie  8:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec,

ul. Jadernych 7.

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAGDALENA BANIA

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe