Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

środa, 20 Luty 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Przed nami XXIX sesja - 28.03.2013

22-03-2013

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ 

- z w o ł u j ę -

SESJĘ  RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad :
1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości położonych w miejscowości Podleszany na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Woli Mieleckiej stanowiącej mienie komunalne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Rzędzianowicach stanowiącej mienie komunalne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Książnice na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały własnej Nr XXVII/ 211/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 21 lutego 2013 r. określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Mielec podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mielec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mielec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr I/3/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie Wyboru Przewodniczących Komisji Rady Gminy Mielec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr I/4/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy Mielec.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.


Sesja odbędzie się w dniu 28 marca 2013 roku (czwartek) o godzinie  9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec,

ul. Jadernych 7.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY 

MAGDALENA BANIA

 

 

POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 27 marca 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7 o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych, Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej.

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 28 marca 2013 r.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe