Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Czwartek, 21 Luty 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

XXVIII Sesja RGM 18.03.2013 r. (śmieciowa) WASZE UWAGI!!!

12-03-2013
W związku ze zbliżającą się sesją (śmieciową) można zgłaszać na forum swoje uwagi. Proponowany przez Wójta regulamin można zobaczyć klikając na 7 punkt w niżej przedstawionym porządku obrad.
Punkt 8 to uchwała o sposobie i zakresie tych usług. Proponuję zapoznać się z tym i ewentualne uwagi zgłosić mailem mariuszkawalec(małpa)poczta.fm lub na forum.

FORUM ... tu


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ 

- odbędzie się XXVIII sesja -

SESJĘ  RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad :
1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Rezygnacja Przewodniczącego Rady Gminy Mielec z pełnionej funkcji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.


Sesja odbędzie się w dniu 18 marca 2013 roku (poniedziałek) o godzinie  13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe