Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Niedziela, 26 Maj 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Wizytacja Biskupa w Woli Mieleckiej 28-29.12.2012

03-01-2013
Sprawozdanie:

A słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami …”

 Ekscelencjo ! Księże Biskupie Ordynariuszu,

nasz Pasterzu i Przewodniku !

 Pięć lat temu, w tym miejscu, w czasie Pasterki spełniły się słowa Św. Jana Apostoła, w których oddał cud Bożej Miłości z nocy Bożego Narodzenia, mający miejsce 2012 lat temu w Betlejem. Tak jak w Betlejem , tak i na tym kawałku ziemi, poświęconej 1 X 2005 roku, zamieszkał Bóg, aby karmić nas Chlebem Życia z ziarna pszenicznego , które siali na tym polu przez wieki Ossolińscy , później rodzina Rydlów, a wreszcie po komasacji prości rolnicy.

Księże Biskupie – witamy Cię dzisiaj- w czasie pierwszej i historycznej wizytacji kanonicznej w nowej parafii, i co ciekawe znów w czasie przeżywania Oktawy Bożego Narodzenia . Posłuszny woli Biskupa, podejmując się dzieła budowy ośrodka duszpasterskiego i tworzenia parafii, zawierzyłem to wielkie dzieło Miłosiernej Bożej Opatrzności . W okresie Świąt Bożego Narodzenia -1 I 2009 roku - biskup tarnowski Wiktor Skworc , Twój poprzednik , powołał do życia naszą parafię właśnie p.w. Bożej Opatrzności.

Wspólnota nasza wydzielona została z parafii p.w. Św. Mateusza w Mielcu i obejmuje cały obszar miejscowości Wola Mielecka i część miejscowości Piątkowiec . Można powiedzieć , że przejęliśmy dziedzictwo wiary pielęgnowanej przez wieki w Mielcu, a wcześniej do 1961 roku w Książnicach . Na dzień dzisiejszy wspólnota nasza liczy około 2050 wiernych.

Księże Biskupie Andrzeju- w dniu poświęcenia tej kaplicy 31 VIII 2008 roku Ks. Biskup Skworc skierował do nas słowa: Najważniejszy jest kościół żywy, który my wszyscy stanowimy, kościół, który jest w naszych sercach, kościół wiary, nadziei i miłości, bo to ten kościół potrafi zbudować także kościół materialny, czego jesteśmy świadkami. Dzisiejsza eucharystia jest uwieńczeniem pewnego etapu budowy i ustanowieniem na stałe Kaplicy p.w. Opatrzności Bożej.

Księże Biskupie! Na Woli Mieleckiej, od momentu powstania parafii, doświadczamy na co dzień tak wielu znaków Bożej Opatrzności, zarówno w dziele budowy świątyni materialnej, jak i wspólnoty ludzi z Bogiem. W ciągu tygodnia nasza kaplica tętni życiem wiary. We mszach świętych uczestniczy regularnie po kilkadziesiąt osób . Jeszcze więcej w nowennach do Bożej Opatrzności , N M P Nieustającej Pomocy i Koronce do Bożego Miłosierdzia. Cieszy wciąż wzrastająca liczba przystępujących do Komunii świętej w I piątki miesiąca zarówno spośród dzieci , młodzieży , jak i rodziców , starszych czy chorych , których ponad 20 odwiedzamy po domach. W ubiegłym roku rozdaliśmy w naszej kaplicy 52 tys. Komunii św. a w tym roku prawie 54 tys. Raduje też serce, to iż pomimo skromnych warunków, na zapleczu , w zakrystii i małej salce , w każdy piątek i sobotę około 90 młodych ludzi oraz dzieci ma swoje spotkania w LSO , DSM-ie Scholi , Grupie Apostolskiej pod czujnym i opiekuńczym okiem Ks. Pawła. Dziękuję mu za to a także za przybliżanie i umiłowanie bogactwa Słowa Bożego w regularnych spotkaniach Kręgu Biblijnego. W naszej parafii istnieje 8 Róż misyjnych, zrzeszających ludzi dorosłych. Członkowie tych róż - darem modlitwy i ofiarą kilku tys. złotych rocznie - wspomagają Kościół na misjach. Do tej pomocy Misjom dołączają się wszyscy parafianie przyjmując po kolędzie małych kolędników misyjnych . Darem modlitwy nas kapłanów i naszą ojczyznę wspiera grupa modlitewna kilkudziesięciu parafian. Prężnie działa parafialny Caritas , który wspomaga swoim zaangażowaniem dzieło Kromki chleba dla ubogich, organizując zbiórkę płodów ziemi dla kuchni ubogich w Mielcu, w co angażują się także liczni parafianie. Wyrazem żywotności naszej wspólnoty są także dwa powołania do kapłaństwa spośród młodzieńców , którzy wyrośli z głęboko religijnych rodzin i byli pionierami LSO w naszej miejscowości . Z Woli Mieleckiej pochodzi 3 żyjących księży i 3 siostry zakonne. / Tak na marginesie wspomnę , że z naszej miejscowości pochodził ks. Jan Bączyński – długoletni proboszcz parafii Krościenko w latach międzywojennych , w której to parafii - Księże Biskupie Andrzeju - Ty pracowałeś zaraz po święceniach./

Drogi Księże Biskupie – Św. Paweł w II liście do Koryntian chlubi się swoim życiem pełnym troski o wiernych, ale dodaje „aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień , dany mi został oścień, dla ciała …” Oprócz tych radości duszpasterskich o, których wspomniałem, dotyka nas - tak jak i inne wspólnoty- niejeden oścień. Jest na terenie parafii kilkanaście związków nie sakramentalnych . Kilka z nich mimo braku przeszkód nie spieszy się do zawarcia Sakramentu małżeństwa . W dobie wielkich zmian w świecie, gdzie rodzice zabiegają o zapewnienie godnych warunków do życia rodzinie, często praktyki religijne spychane są do minimum. Nie brakuje parafian , którzy zbyt szybko dyspensują się od niedzielnej Mszy Świętej. Wielu wyjeżdża za pracą poza granice kraju i tam niestety traci kontakt z Mszą świętą , życiem sakramentalnym itp. Ten problem, który dotyka cały Kościół w Polsce, ma też miejsce w naszym środowisku parafialnym i staje się przyczyną słabnięcia wiary. Na terenie parafii można spotkać osoby dotknięte nałogiem alkoholizmu . Są to nie tylko osoby dorosłe ale zdarzają się niestety przypadki, że po alkohol sięgają również młodzi ludzie. Boli mnie także -jako duszpasterza - fakt, że po powstaniu nowej parafii wielu moich parafian nie może się przekonać i przyzwyczaić do tej nowej rzeczywistości i niestety widuję ich tylko na kolędzie oraz gdy potrzebują coś załatwić w kancelarii parafialnej.

Księże Biskupie Ordynariuszu ! Taki obraz Kościoła-wspólnoty dane Ci jest zastać na Woli Mieleckiej. Obraz ten nie będzie pełny bez spojrzenia materialnego. Cieszymy się ogromnie tym, co udało nam się osiągnąć w ciągu 8 lat dzięki życzliwej Bożej Opatrzności i ludziom dobrej woli: naszym parafianom, wiernym z parafii Św. Mateusza i parafii partnerskich, a także często anonimowym ofiarodawcom . Gościmy Cię w budynku Kaplicy , która kiedyś będzie nam służyć jako dom parafialny i plebania . Kilkadziesiąt metrów dalej od 3 lat wznosimy mury świątyni parafialnej. Jest ona wyrazem naszej wiary i troski o to, byśmy pozostali na tej ziemi ludźmi pięknymi , Bożym pięknem .

Czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy i trudu. Dlatego w czasie tej wizytacji pragniemy Cię prosić, byś nam błogosławił w tym dziele, które jest przed nami, aby lampy naszej wiary i wytrwałości nie wygasły, aby tak jak Boże Narodzenie zmieniło bieg historii, tak i nasza żywa wiara i wspólna troska o Boże dzieło, przyczyniała się do tworzenia pięknej historii naszej parafii, aby w powstającej świątyni zawsze mógł rodzić się Bóg!

 

Zdjęcia: kleryk Tomasz Kaczor

Zdjęcia tu

Zdjęcia spakowane HD ... tu

Po wizytacji przygotował kl. Dawid Krawiec:

Wizytacja kanoniczna historią sięga do samych początków Kościoła, wówczas to Apostołowie kierowani dobrem wszystkich wierzących odwiedzali poszczególne gminy chrześcijańskie aby słowem i przykładem pouczać o prawdach wiary. Każda wizytacja biskupia zwraca naszą uwagę na powszechność i jedność Kościoła. Dziś biskup ma obowiązek wizytować poszczególne parafie swojej diecezji na mocy Prawa Kanonicznego. Wizytacja kanoniczna odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy dokonywany jest przez przedstawicieli Biskupa Diecezjalnego, ma miejsce na kilka dni przed wizytacją paserską. Delegaci Biskupa sprawdzają wyposażenie i stan świątyni, prowadzenie ksiąg parafialnych, poziom nauczania dzieci i młodzieży. Drugi etap to wizytacja pasterska. Biskupa przybywa do parafii by tam spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach i sukcesach swoich wiernych. Jak dobry ojciec chce wejść w ich troski. Z pełnią współczucia chce spotkać się z najbardziej cierpiącym i przekazać im słowa nadziei.  Przybywa, aby błogosławić tych, których Chrystus mu powierzył. Przeprowadzona w ten sposób wizyta pasterska objawia się w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój.

29 dzień grudnia 2012 roku na stałe wpisał się w historie naszej parafii. Około godziny 13:15 w progi kaplicy zawitał J.E. Ksiądz Andrzej Jeż Biskup Tarnowski. Pierwsze kroki skierował przed Najświętszy Sakrament a po chwili modlitwy spotkał się z członkami grup dziecięcych i młodzieżowych. Najpierw Ksiądz Biskup wysłuchał krótkiej prezentacji każdej z grup, a potem skierował do każdej kilka słów. Prosił zebranych aby pamiętali o zaangażowaniu w różne grupy parafialne także w życiu dorosłym. Zdaniem Księdza Biskupa niezwykle głębokim przejawem odpowiedzialności za wiarę i rodzinę jest widok trzech pokoleń służących przy ołtarzu. Zwrócił uwagę że większość ludzi którzy działali w różnych grupach z perspektywy czasu niezwykle ceni sobie ten czas. Po tym spotkaniu Ksiądz Biskup wraz z naszymi kapłanami udali się do chorych a także do rodziny wielodzietnej z naszej parafii. Kolejnym punktem wizytacji było spotkanie z nauczycielami zarówno mieszkającymi w naszej parafii ale również uczącymi w szkole w Woli Mieleckiej. Podczas spotkania z Radą Parafialną, Radą Ekonomiczną, Kręgiem Biblijnym i Grupą Caritas Biskup Andrzej wskazał na szczególną rolę parafii w życiu wiary ale również podkreślił iż wspólnota parafialna to parafia to wydarzenie społeczne – parafia to relacja z ludźmi.

Najważniejszym wydarzeniem w tym dniu była Msza Święta sprawowana przez Księdza Biskupa wraz z kapłanami z Dekanatu Mielec – Północ. Przed rozpoczęciem celebracji liturgicznej Ksiądz Biskup został uroczyście wprowadzony i przywitany w naszej kaplicy przez przedstawicieli parafii, Ksiądz Proboszcz zaś złożył sprawozdanie z życia religijnego parafii. Podczas homilii Biskup Andrzej zaznaczył iż świat zawsze sprzeciwiał się Chrystusowi i wciąż nie akceptuje chrześcijan, bo przecież co pięć minut umiera za wiarę chrześcijanin.
Zauważył że także w naszym kraju nie brakuj przykładów wyśmiewania wiary i wykluczania chrześcijan na margines społeczeństwa. Dlatego zauważył Ksiądz Biskup „
potrzeba z naszej strony dojrzałego i jasnego świadectwa wiary, postawy uczciwości i wierności niezmiennym wartościom, postawy która będą znakiem sprzeciwu, stanie się także widzialny wyrzutem sumienia dla świata.” Dalej Ksiądz Biskup wskazał że celem chrześcijan nie jest zamknąć się w murach kościoła lecz, działać w świecie „chcemy ten świat przemieniać siła Ewangelii”. Ksiądz Biskup Andrzej prosił aby w trwającym Roku Wiary „powrócić do źródeł naszej wiary, aby bardziej doceniać przekazywany w chrześcijańskich rodzinach skarb wiary, oraz dar tradycji chrześcijańskiej w którą tak pięknie wpisują się Święta Bożego Narodzenia”. Pod koniec homilii Ksiądz Biskup zwrócił się do zebranych tymi słowami : „Chciałem wam wyrazić wdzięczność za to że budujecie może już któryś z kolei kościół, ale to będzie już ostatecznie wasza świątynia, wasz kościół, miejsce waszego zbawienia. (…) Niech towarzyszy wam łaska naszego Pana, który dopomaga nam aby nasze życie stawało się corazbardziej spełnione i która prowadzi nas tak jak Starca Symeona do spotkania ze Zbawieniem, które Bóg przygotował wobec wszystkich narodów”.


Kl. Dawid Krawiec
                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe