Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Czwartek, 21 Luty 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

XXVI Sesja Rady Gminy Mielec 28.12.2012

20-12-2012Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ 

- z w o ł u j ę -

S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:
1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek w Chorzelowie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2012 Nr XVI/126/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2011 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2013 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2013.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Chorzelowie.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe