Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Czwartek, 21 Luty 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

XXV sesja Rady Gminy Mielec 28.11.2012

22-11-2012
Sesja odbędzie się 28 listopada 2012 r. (środa) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7

Porządek obrad:

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rydzowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Mielec na rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej NR XXI/158/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 31maja 2012 roku o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
17. Podjęcie uchwały w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mielec, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Mielec.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Mielec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
21. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
22. Sprawy różne i wolne wnioski.
                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe