Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

środa, 22 Wrzesień 2021

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

      sg
  

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

XXIII sesja Rady Gminy Mielec 09.08.2012r. (czwartek) o godzinie 10:00

03-08-2012


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ 

- z w o ł u j ę -

S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Chorzelów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2012 Nr XVI/126/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2011 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
9. Informacja Wójta Gminy Mielec w sprawie inwestycji pn.” Budowa drogi odwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica – III etap.”
10. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Mielec w sprawie inwestycji pn.” Budowa drogi odwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica – III etap.”
11. Sprawy różne i wolne wnioski.


Sesja odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2012 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali posiedzeń

Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe