Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Niedziela, 26 Maj 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   2
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

XXII sesja Rady Gminy Mielec 28 czerwca 2012

22-06-2012

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ 

- z w o ł u j e   s i ę -

S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2011 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Mielcu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVI/129/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 r.
12. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2011 rok.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 28 czerwca 2012 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe