Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Niedziela, 26 Maj 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

Radny Fryderyk Kapinos wnioskuje w sprawie wiatraków

30-05-2012
                                                             Szanowna Pani
                             Teresa Kubas – Hul
                            Przewodnicząca Sejmiku Podkarpackiego    Niniejszym zgłaszam propozycję do wprowadzenia w możliwie najkrótszym czasie pod obrady Sejmiku Podkarpackiego podjęcia uchwały,
w której to zwrócilibyśmy się do premiera rządu o pilną nowelizację ustawy prawo budowlane w takim kierunku, aby nastąpiło jednoznacznie uregulowanie problemów lokalizacji elektrowni wiatrowych w bezpiecznej odległości od siedzib ludzkich i zwierząt gospodarskich, ale także od różnych form obszarów objętych ochroną przyrody takich jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,uzdrowiska czy użytki ekologiczne.

Uzasadnienie:

    W ostatnim okresie Ziemia Podkarpacka stała się miejscem bardzo intensywnej penetracji różnego rodzaju firm, których zamiarem jest lokalizacja za wszelką cenę farm wiatrowych bez poszanowania praw naszych mieszkańców do życia w bezpiecznym otoczeniu i środowisku. Brak uregulowań prawnych określających minimalne odległości od siedzib ludzkich w uzależnieniu od wysokości wież elektrowni oraz ich mocy, doprowadza do narastania niepotrzebnych konfliktów społecznych i wrogości pomiędzy mieszkańcami poszczególnych miejscowości, którzy od dziesiątek lat żyli
w sąsiedzkiej zgodzie. Lokalizacja elektrowni wiatrowych prowadzi do utraty wartości ich rodzinnych nieruchomości, będących nieraz dorobkiem całych pokoleń. Poszkodowani mieszkańcy podejmują się obrony swoich żywotnych interesów, organizując się w licznych komitetach protestacyjnych.
    Ziemia podkarpacka jest miejscem wytwarzania zdrowej ekologicznej i tradycyjnej  żywności. Jest to ogromny atut gospodarczy naszego województwa, który ulegnie poważnemu zniszczeniu, jeśli nie położy się skutecznej tamy osobom, które z całą bezwzględnością dążą do osiągnięcia zysku.
    Innym bardzo istotnym aspektem jest ochrona walorów turystycznych naszego województwa jakim są obszary objęte ochroną przyrody takie jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Bogactwo naszej przyrody stanowi ogromny atut turystyczny. Ludzie poszukując wypoczynku coraz częściej udają się do miejsc, gdzie mogą odpocząć w kontakcie z naturą. Lokalizacja ogromnych wież wiatrakowych w sąsiedztwie naszej pięknej przyrody, zakłóca ten naturalny ład i harmonię.
    Pilna ustawowa regulacja odległościowa tych kwestii rozwiąże od zaraz bardzo liczne nabrzmiałe konflikty społeczne. Dzisiaj samorządowcy poddani są niebywałej presji ze strony osób (firm), które dążą z całą bezwzględnością do osiągnięcia zysku. Obecne polskie prawo daje dużą dowolność interpretacyjną nie tylko inwestujących w elektrownie wiatrowe, ale również pracowników administracji samorządowej i rządowej. To wszystko tworzy warunki do powstawiania podejrzeń o korupcję. Lokalizacja uciążliwych inwestycji jakim są elektrownie wiatrowe na zasadzie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, która daje niepohamowane możliwości interpretacyjne, jest jakimś ogromnym nieporozumieniem i kpiną
z państwa polskiego jako państwa prawa. Dlatego podjęcie takiej uchwały o treści jak opisałem wyżej i skierowanie jej do premiera rządu RP jest niezwykle ważne dla naszego województwa, abyśmy nie utracili naszych atutów jakimi są walory turystyczne naszego województwa, ekologiczna żywność, szkółkarstwo,pszczelarstwo
i inne. Elektrownie wiatrowe nie tworzą miejsc pracy, nie przyniosą też spodziewanych dochodów podatkowych samorządów gminnych z uwagi na przywożenie do Polski zdemontowanych wyeksploatowanych elektrowni z krajów Zachodnie Europy. Zakres strat naszego województwa jakie
w przyszłości przyniesie dalsza dzika ich lokalizacja jest na dzień dzisiejszy trudna do oszacowania.

Fryderyk Kapinos


                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe