Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Niedziela, 26 Maj 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

XIX sesja Rady Gminy Mielec - 15.03.2012r.

08-03-2012

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ 

- z w o ł u j ę -

S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

Całość z projektami uchwał ... tu

 


1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia własności nieruchomości (drogi) położonej w Podleszanach stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwa Tuszyma, na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Mielcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w roku 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w roku 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie lokalizacji tymczasowych miejsc przystankowych do czasu wybudowania chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra – Wola Mielecka w km 8+146,00 ÷ 8+954,80 w m. Rzędzianowice.
14. Przyjęcie Stanowiska Rady Gminy Mielec w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 15 marca 2012 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

 

 

 

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe