Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Niedziela, 26 Maj 2019

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM
                     

XVI sesja Rady Gminy Mielec w dniu 29 grudnia 2011 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w Chorzelowie

22-12-2011
XVI sesja Rady Gminy Mielec

 Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ 

- z w o ł u j ę -

S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wpInterpelacje Radnych.
3. Prowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Odtworzenie zniszczonej przez powódź infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Gminie Mielec" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2012.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2011 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie.

Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe