Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Niedziela, 19 Wrzesień 2021

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

  • Zakładki

      sg
  

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

Zwrot podatku akcyzowego

18-07-2021

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od dnia 2 sierpnia 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku złożyć do Wójta Gminy Mielec wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 lipca 2021 roku.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących: własnością, we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami, w dzierżawie.

Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Z gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku wynosi:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wypłata zwrotu podatku będzie realizowana w terminie od 1 do 31 października 2021 roku przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Prosimy rolników o zwrócenie szczególnej uwagi na numer rachunku bankowego wskazywany jako właściwy do dokonania zwrotu środków. Nazwisko i imię nie może być inne niż dane osoby ubiegającej się o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Druki wniosku są do pobrania w Urzędzie Gminy w Mielcu- sala obsługi lub na stronie internetowej Gminy Mielec. Wszystkie informacje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego udzielane są pod numerem telefonu 17 774 56 56 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać w Urzędzie Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, pokój nr 21, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Dokumenty do pobrania:

                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe