Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Niedziela, 19 Wrzesień 2021

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

 • Zakładki

      sg
  

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

31.03.2021 Przed nami XXI sesja Rady Gminy Mielec

23-03-2021
Przed nami XXI Sesja Rady Gminy Mielec

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2021 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  na rzecz Gminy Mielec prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Chorzelów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mielec do realizacji projektu „DOSTĘPNA SZKOŁA- INNOWACYJNE ROZWIAZANIA W KREOWANIU PRZYJAZNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB UCZNIÓW ORAZ OTOCZENIA” oraz zapewnienia pełnej realizacji zadań wskazanych w Indywidualnych Programach Poprawy Dostępności po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mielec do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, placówek i ośrodków zamieszkałych na terenie Gminy Mielec, wobec których gmina nie ma ustawowego obowiązku bezpłatnego dowożenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego  przeprowadzonego  postępowania dowodowego i wyjaśniającego w sprawie wskazanej w piśmie Wojewody Podkarpackiego P.II.40.16.2021 z dnia 4 lutego 2021 r.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy różne.


Sesja odbędzie się w dniu 31 marca 2021 roku  o godzinie  9.00  w zdalnym trybie obradowania.
Projekty uchwał są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec.

Komisje odbędą się 29 marca 2021r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym.
                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe