Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Sobota, 16 Październik 2021

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

 • Zakładki

      sg
  

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

Przed nami XVIII sesja Rady Gminy Mielec 25.11.2020

19-11-2020
Porządek obrad:
 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XV/117/2020 Rady Gminy Mielec z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Sprawy różne.
Sesja odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 roku  o godzinie  16.00  w zdalnym trybie obradowania.

 
Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie pod adresem: gmina.mielec.pl/transmisje

Komisje w trybie zdalnym odbędą się 23 listopada o godz. 16.00Sprawy, które mieszkańcy chcieliby poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych.
                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe