Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

środa, 22 Wrzesień 2021

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

 • Zakładki

      sg
  

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

Przed nami XVII sesja Rady Gminy Mielec 07.10.2020

30-09-2020
Porządek obrad:
 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia nadania nazwy „Generała Stanisława Maczka” rondu zlokalizowanemu w miejscowości Chorzelów.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Generała Stanisława Sosabowskiego” rondu zlokalizowanemu w miejscowości Chorzelów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  na rzecz Gminy Mielec prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Goleszów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rzędzianowice stanowiącej mienie komunalne Gminy Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec części nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany oznaczonej jako działka nr ewid. gr. 484 o powierzchni około 0,05 ha.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec części nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany oznaczonej jako działka nr ewid. gr. 1330/3 o powierzchni około 0,05 ha wraz z służebnością gruntową na rzecz nabywanej działki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec części nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany oznaczonej jako działka nr ewid. gr. 1245/1 o powierzchni około 0,1 ha.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w  sprawie budowy oświetlenia ulicznego
  w miejscowości Chorzelów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 13. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 14. Interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Sprawy różne.


Sesja odbędzie się w dniu 7 października 2020 roku  o godzinie  12.00  w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie.

Komisje:

W dniu 5 października 2020 r. w  budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 7 października 2020 r.
                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe