Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

Niedziela, 19 Wrzesień 2021

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

 • Zakładki

      sg
  

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

Przed nami XIV sesja Rady Gminy Mielec 19.02.2020

13-02-2020
Porządek obrad:
 
 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mielec.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzowie w Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rydzowie.
 4. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie za 2019 r.    
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 roku  o godzinie 11.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec,  ul. Głowackiego 5.

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie pod adresem: gmina.mielec.pl/transmisje

 Projekty uchwał są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec.


Komisje:

Posiedzenie komisji odbędzie się przed sesją w dniu 19.02.2020 r. o godz. 10.30
                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe