Wola Mielecka
wolamielecka.info

  

Wola Mielecka
 

środa, 22 Wrzesień 2021

DOBRZE TRAFIŁEŚ   1
 
 
i wiesz więcej 
 
 Informacje nie tylko lokalne.

 • Zakładki

      sg
  

       Cena śnieci  Harmonogram wywozu

       FOTO Zdjęcia
       VIDEO Filmy

 Tu wszystkie moje filmy

Strona główna
Archiwum
Forum
Programy
Sesje RGM
Ciekawe
Video
Zdjęcia
Start
Gluks
GOK
Parafia
Szkoła
OSP
Firmy
Samorząd
Strony www
Kalendarz
O mnie
Kontakt

Pogoda w Mielcu


"Do triumfu zła
wystarczy tylko,

aby dobrzy ludzie
nic nie robili"
Edmund Burke

 

GLUKS
WM


                     

Przed nami VIII sesja Rady Gminy Mielec 28.08.2019 r.

21-08-2019
Porządek obrad:
 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Mielec.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wola Chorzelowska.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcie pożyczki długoterminowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcie pożyczki długoterminowej.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
Sesja odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 roku o godzinie 11.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec,
ul. Głowackiego 5.

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie pod adresem: gmina.mielec.pl/transmisje

 
Komisje:
W dniu 26 sierpnia 2019 r. w budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 11.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 28 sierpnia 2019 r.
                                                                                                       
stat4u Liczniki darmowe